آخرین اخبار : 

ایمپلنت

عوارض ایمپلنت دندان

300x168.jpg ایمپلنت دندان هم می تواند دارای عوارضی باشد که آگاهی داشتن در مورد آنها می تواند در کاهش این عوارض نقش اساسی داشته باشد. در طی درمان ایمپلنت شاهد عوارضی هستیم که در حدود سه هفته تا شش ماه پس از بروز آن، درمان می شود. بیشتر عوارض ایمپلنت قابل برگشت و طبیعی است. عوارض ایمپلنت در طول زمان 1- خارج شدن ...

نکاتی مهم و جامع راجع به ایمپلنت دندانی

زمان دوام و قیمت ایمپلنتهای دندانی تا چه حد میباشد؟ قیمت ایمپلنت بعلت تعداد کمپانی ها ی سازنده این قطعه در آسیا ، اروپا و امریکا دارای قیمتهای متفاوت است و در بعضی از انواع آن هزینه یک ایمپلنت کمتر از هزینه یک بریج و موارد جانبی آن می باشد و مادام العمر میباشد. -آیا ایمپلنتهای دندانی نیاز به مراقبت ویژه دارند؟ اصولا” ...